قالب عمومی

درخواست / هزینه
📞 تماس بگیرید

برای درخواست تیکت ارسال نمایید.

قالب اختصاصی

درخواست / هزینه
📞 تماس بگیرید

برای درخواست قالب cjo تیکت ارسال نمایید.

قالب نیمه اختصاصی

درخواست / هزینه
📞 تماس بگیرید

برای درخواست تیکت ارسال نمایید.

  قالب های اختصاصی:

جهت درخواست قالب cjo از منوی تماس با ما یا از طریق تیکت و همچنین تلگرام پشتیبانی جو اپ دیزاین تماس بگیرید.

قالب های نیمه اختصاصی:

جهت درخواست قالب cjo از منوی تماس با ما یا از طریق تیکت و همچنین تلگرام پشتیبانی جو اپ دیزاین تماس بگیرید.

قالب های عمومی:

قالب های عمومی همانند سایر قالب های موجود در مارکت بوده ولی به سفارش شما ساخته خواهد شد. این قالب های کاملا عمومی بوده و بلافاصله بعد از ساخت در مارکت نیز منتشر خواهد شد و قیمتی برابر با قیمت های قالب های عمومی مارکت می باشند.

جهت درخواست قالب cjo از منوی تماس با ما یا از طریق تیکت و همچنین تلگرام پشتیبانی جو اپ دیزاین تماس بگیرید.

+ قالب های اختصاصی

  قالب های اختصاصی:

جهت درخواست قالب cjo از منوی تماس با ما یا از طریق تیکت و همچنین تلگرام پشتیبانی جو اپ دیزاین تماس بگیرید.

+ قالب های نیمه اختصاصی

قالب های نیمه اختصاصی:

جهت درخواست قالب cjo از منوی تماس با ما یا از طریق تیکت و همچنین تلگرام پشتیبانی جو اپ دیزاین تماس بگیرید.

+ قالب های عمومی

قالب های عمومی:

قالب های عمومی همانند سایر قالب های موجود در مارکت بوده ولی به سفارش شما ساخته خواهد شد. این قالب های کاملا عمومی بوده و بلافاصله بعد از ساخت در مارکت نیز منتشر خواهد شد و قیمتی برابر با قیمت های قالب های عمومی مارکت می باشند.

جهت درخواست قالب cjo از منوی تماس با ما یا از طریق تیکت و همچنین تلگرام پشتیبانی جو اپ دیزاین تماس بگیرید.