قالب عمومی

درخواست / هزینه
📞 تماس بگیرید

برای درخواست تیکت ارسال نمایید.

قالب اختصاصی

درخواست / هزینه
📞 تماس بگیرید

برای درخواست تیکت ارسال نمایید.

قالب نیمه اختصاصی

درخواست / هزینه
📞 تماس بگیرید

برای درخواست تیکت ارسال نمایید.

  قالب های اختصاصی:

با در خواست قالب های اختصاصی، قالب های شما بعد از ایجاد به هیچ عنوان در مارکت قرار نخواهد گرفت ، مگر اینکه قالبی با همین عنوان ولی با ظاهری کاملا متفاوت ساخته شود. هزینه قالب های اختصاصی ، به دلیل عدم انتشار و یک بار فروش، حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برآورد می گردد.
جهت سفارش و تخفیف از منوی تماس با ما یا از طریق تیکت ، تماس بگیرید.

قالب های نیمه اختصاصی:

قالب های نیمه اختصاصی، همانند قالب های اختصاصی شما خواهد بود. ولی با درخواست این سری قالب ها بعد از ایجاد و با حفظ طرح کلی و با تغییر در رنگ و تم های صفحات، در مارکت قرار خواهد گرفت. قالب های نیمه اختصاصی از لحاظ اقتصادی به صرفه تر بوده و قالب های شما باز هم در مارکت درج نمیگردد بلکه همان طرح ها را با تم و رنگ های متفاوت دوباره ایجاد می کنیم.هزینه قالب های نیمه اختصاصی، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان برآورد می گردد.
جهت سفارش و تخفیف از منوی تماس با ما یا از طریق تیکت ، تماس بگیرید.

قالب های عمومی:

قالب های عمومی همانند سایر قالب های موجود در مارکت بوده ولی به سفارش شما ساخته خواهد شد. این قالب های کاملا عمومی بوده و بلافاصله بعد از ساخت در مارکت نیز منتشر خواهد شد و قیمتی برابر با قیمت های قالب های عمومی مارکت می باشند. این قالب ها نیز از لحاظ اقتصادی به صرفه هستند. هزینه قالب های عمومی، حدود ۵ تا ۱۰ هزار تومان برآورد می گردد.

+ قالب های اختصاصی

  قالب های اختصاصی:

با در خواست قالب های اختصاصی، قالب های شما بعد از ایجاد به هیچ عنوان در مارکت قرار نخواهد گرفت ، مگر اینکه قالبی با همین عنوان ولی با ظاهری کاملا متفاوت ساخته شود. هزینه قالب های اختصاصی ، به دلیل عدم انتشار و یک بار فروش، حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برآورد می گردد.
جهت سفارش و تخفیف از منوی تماس با ما یا از طریق تیکت ، تماس بگیرید.

+ قالب های نیمه اختصاصی

قالب های نیمه اختصاصی:

قالب های نیمه اختصاصی، همانند قالب های اختصاصی شما خواهد بود. ولی با درخواست این سری قالب ها بعد از ایجاد و با حفظ طرح کلی و با تغییر در رنگ و تم های صفحات، در مارکت قرار خواهد گرفت. قالب های نیمه اختصاصی از لحاظ اقتصادی به صرفه تر بوده و قالب های شما باز هم در مارکت درج نمیگردد بلکه همان طرح ها را با تم و رنگ های متفاوت دوباره ایجاد می کنیم.هزینه قالب های نیمه اختصاصی، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان برآورد می گردد.
جهت سفارش و تخفیف از منوی تماس با ما یا از طریق تیکت ، تماس بگیرید.

+ قالب های عمومی

قالب های عمومی:

قالب های عمومی همانند سایر قالب های موجود در مارکت بوده ولی به سفارش شما ساخته خواهد شد. این قالب های کاملا عمومی بوده و بلافاصله بعد از ساخت در مارکت نیز منتشر خواهد شد و قیمتی برابر با قیمت های قالب های عمومی مارکت می باشند. این قالب ها نیز از لحاظ اقتصادی به صرفه هستند. هزینه قالب های عمومی، حدود ۵ تا ۱۰ هزار تومان برآورد می گردد.